Współpraca prawników z przedsiębiorcami

Zwykły wpis

Wedle ogólnodostępnych statystyk zdecydowana większość przedsiębiorców nie korzysta z specjalistycznych usług prawniczych. W takich firmach główne dokumenty przygotowywane są zazwyczaj przez specjalnie wydelegowanych do tych zadań pracowników. Powierzenie spraw prawnych osobom nie mających dobrego doświadczanie jest bardzo niebezpieczne, gdyż nieprawidłowo przygotowana umowa może w efekcie sporo kosztować. To właśnie zabezpieczenie się przed potencjalnością pojawienia się tego typu sytuacji jest głównym powodem do nawiązania stałej współpracy z profesjonalnym prawnikiem, który będzie w pełni odpowiadał za wszelkie sprawy z zakresu prawa w firmie.

Adwokaci współpracujący na stałe z przedsiębiorstwami mają przeważnie szeroki zakres kompetencji. Do ich głównych obowiązków należy na przykład tworzenie umów, analizowanie w kontekście prawnym projektów umów a także gruntowne analizowane ważnych dokumentów nadchodzących do firmy. Troszczą się oni o poprawność merytoryczną sporządzanych rozporządzeń, ich specjalistyczna wiedza kluczowa jest przy sporządzaniu opinii z zakresu prawa. Doskonała znajomość prawa pomocna jest przy negocjacjach jak i działaniach przedsądowych. Niejednokrotnie ważny jest ich udział w postępowaniach natury egzekucyjnej. One zdarzają się w każdym przedsiębiorstwie. Adwokaci współpracujący na stałe z przedsiębiorstwami mają o nich dobrą wiedzę, która umożliwia błyskawicznie odnajdować się w ich bieżących sprawach. Dzięki takiej wiedzy mogą oni szybko przeprowadzać tak skomplikowane czynności jak np. przekształcanie, otwieranie czy konsolidowanie spółek, rejestrowanie zmian w KRS. Postępowanie naprawcze lub upadłościowe także realizowane są pod ich okiem.

Radcy trudniący się świadczeniem specjalistycznych usług dla przedsiębiorstw posiadają ogromną wiedzę z większości dziedzin prawa. Na pierwszy plan wychodzą tutaj kompetencje z obszaru prawa handlowego, prawa gospodarczego a także prawa pracy. Istotna jest także znajomość najważniejszych zagadnień z obszaru obrotu nieruchomościami czy ubezpieczeniami stricte społecznymi. Z takimi problemami głównie borykają się przedsiębiorcy.

Możliwość komentowania jest wyłączona.